Kansspelautoriteit

De Kansspelautoriteit(KSA) is toezichthouder op de markt van kansspelen. Als belangrijkste toezichthouder op deze markt heeft de Kansspelautoriteit bestuursrechtelijke handhavinginstrumenten tot haar beschikking. In Nederland werkt de KSA samen met andere instanties/toezichthouders. Deze samenwerking hebben ze onder andere met de politie, de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie, ministeries, betaaldienstverleners en gemeenten. Hiermee kunnen ze hun 3 belangrijkste doelen zo goed mogelijk nastreven. De drie belangrijkste doelen van de kansspelautoriteit zijn:

  • Voorkomen van een kansspelverslaving
  • Het bestrijden van illegaliteit en criminaliteit
  • De speler zo goed mogelijk te beschermen

Voorkomen van een kansspelverslaving

De KSA houdt toezicht op aanbieders van kansspelen. Ze letter erop dat de aanbieders de juiste maatregelen treffen om een verslaving aan de kansspelen te voorkomen. Dit is ook een verplichting voor de bedrijven die een vergunning hebben via de KSA. In de vergunning staat namelijk: aanbieders van kansspelen hebben een zorgplicht. Verder moet de KSA de coördinerende en bevorderende rol op het gebied van verslavingspreventie op zich nemen. Dit staat allemaal uitgebreid beschreven in de ‘Visie Kansspelautoriteit coördinerende rol kansspelverslaving.’

Voorkomen en bestrijden van criminaliteit en illegaliteit

De veiligheid van de spelers staat hoog in het vaandel bij de KSA. De Kansspelautoriteit zorgt er dan ook voor dat spelers van kansspelen verzekerd van een eerlijk spel, en dat ze dit kunnen spelen in een veilige omgeving. De KSA doet er alles aan om illegale kansspelen tegen te gaan en te zorgen dat deze niet kunnen (blijven) bestaan. Deze illegale aanbieders zijn overal; online, maar ook in fysieke vorm.  Natuurlijk houden ze ook de legale aanbieders van kansspelen goed in de gaten. Wat fysieke aanbieders van kansspelen betreft, helpt de Kansspelautoriteit de gemeenten om aanbieders van deze kansspelen op te sporen en aan te pakken. Hierbij kun je denken aan gokzuilen en dergelijke. Aan de hand van tips  die ze binnen krijgen voert de KSA zelf ook onderzoeken uit. De houders van een vergunning voor het aanbieden van kansspelen moeten een kansspelheffing betalen aan de KSA De opbrengsten van deze heffing zorgt ervoor dat de KSA gefinancierd kan worden.

De speler zo goed mogelijk beschermen

Aanbieders van kansspelen zijn verplicht hun spelers te informeren over het spel. Hierbij is het van belang dat deze informatie eerlijk, tijdig en volledig is. Dit houdt in dat alle info die gegeven wordt moet kloppen en dat mensen bijvoorbeeld niet pas geïnformeerd worden wanneer het al te laat is. Verder moet het volledig zijn, dus er mag niets achtergehouden worden en risico’s op verslaving, prijzen, en abonnementsduur moeten duidelijk omschreven zijn. De KSA zorgt ervoor dat kansspelen deze regels correct naleven.

De KSA heeft ook het recht om een illegale partij een bestuurlijke boete op te leggen. Dit is een boete waarbij het proces van het Openbaar Ministerie (OM) of een rechter niet nodig is. De KSA kan deze boete gewoon zelf opleggen, en de maximale boete is 830.000 euro. Tenzij 10% van de jaaromzet van zo’n bedrijf hoger uitvalt dan 830.000. In dat geval is dat de maximale bestuurlijke boete die de kansspelautoriteit mag opleggen.

Dwangmiddelen

Stel, een aanbieder van een (online) kansspelaanbieder doet iets dat wettelijk verboden is, dan wil de KSA natuurlijk dat deze aanbieder hier zo snel mogelijk mee stopt. Hiervoor kunnen ze een last onder bestuursdwang opleggen. Deze maatregel is bedoeld om een overtreding te beëindigen. Het idee van deze last onder bestuursdwang is dat je een basisboete krijgt, en voor elke dag/vastgestelde periode dat de aanbieder nog geen verandering in de huidige situatie hebt gebracht, komt er een bepaald bedrag bij. Hier zit vaak wel een maximum aan, maar het stimuleert aanbieders van kansspelen vaak om zo snel mogelijk uit deze overtreding te stappen en alles weer te doen zoals het hoort.

Mocht de overtreding aan blijven houden, dan kan de raad van bestuur een zogenoemde dwangsom opleggen. Als dat gebeurd dan wordt er een termijn vastgesteld waarbinnen de aanbieder een einde gemaakt moet hebben aan de overtreding. Heeft hij of zij dat dan nog steeds niet gedaan, dan moet hij de volledige dwangsom betalen. Deze kan behoorlijk hoog uitpakken.

Openbaar ministerie

Als de gepleegde overtredingen of zelfs misdrijven te groot zijn dan kan de Kansspelautoriteit contact opnemen met het Openbaar Ministerie en eventueel de zaak overdragen aan het OM. Hierdoor zal het bedrijf die het misdrijf heeft gepleegd strafrechtelijk vervolgd worden. De KSA heeft zoals eerder ook genoemd een samenwerking met het OM.